Kategóriák
ISKOLA SZÜLŐKNEK

Hogyan tanulj természettudományt?

A természettudományokat tanulni nem mindig könnyű. A fizika, kémia és a biológia fontos és jelentős tantárgyak. Azonban az tanulásuk és megértésük során lehetnek nehézségek. Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttem több hasznos és bevált javaslatot, hogyan érdemes ezeket az ismereteket tanulni.

Hogyan tanulj fizikát?

A fizika tanulásával kapcsolatban van két hírem, az egyik jó, a másik még jobb. A jó hír, hogy Newton óta tudjuk, hogy a fizika nyelve a matematika. Vagyis megfelelő matematikai alapokkal a fizika tanulható. A még jobb hír az, hogy a fizika tanulásának kezdetén, vagyis hetedik, nyolcadik osztályban, elegendő az alapfokú matek és a logikus gondolkodás ahhoz, hogy ne csak az elméleti, hanem a gyakorlati feladatok is jól menjenek. De ne szaladjunk ennyire előre, még nem tartunk a gyakorlati feladatoknál.

A fizika, a természettudományok tanulása során fontos a rendszeresség. A rendszeres tanulás, hétről, hétre. A kampányszerű tanulás sajnos nem igazán működik, akkor, ha egyik lecke a másikra épül. Ez jó hír annak, aki képes 10-15 percet egyik óráról a másikra készülni és rossz hír annak, aki inkább egyben tanul 4 órát egy dolgozatra. A rendszeres tanulás azért is hasznos, mert így több ismeret marad meg, mintha kampányszerűen és rövid idő alatt kellene rengeteg ismeretet próbálnánk megtanulni.

A fizika tanulását úgy érdemes elkezdeni – és folytatni is –, hogy minden új információt és ismeretet megértünk, amit éppen tanulunk. Az a jó, ha nem maradnak fehér foltok, ismeretlen kifejezések. A definíciók, meghatározások szó szerinti bemagolása helyett pedig érdemes azokat a saját szavainkkal megjegyezni.

A legtöbb iskolában nem lehetséges a tankönyvekbe írni, ezért a jegyzetelést javaslom, egy füzetbe vagy külön lapokra. Apropó füzet. Ez az, amit érdemes szépen vezetni, olvasható kézírással. Mert a füzetből lehetséges – akár évekkel később is – visszanézni a korábban tanultakat. Az következő lépés pedig az, hogy az elmélet megtanulása vissza lehet térni a gyakorlati alkalmazáshoz. Számítási feladatokkal, gyakorlati példákkal, alapfokú matematikával.

Hogyan tanulj kémiát?

A kémia elmélete az alap és középfokú szinten egyszerűbb, mint a fizikáé. Mind a fizikának, mind a kémiának rengeteg részterülete van, de ezen a tanulmányi szinten a tantárgyak jól tagolhatók. A kémia alapismeretekre, szervetlen és szerves kémiára és az ezekhez kapcsolódó számítási feladatokra. Íme hat javaslat, hogyan tanulj kémiát.

Először is tanuljunk rendszeresen, hétről hétre. A kampányszerű tanulás nem működik, az egyik lecke a másikra épül. Ez jó hír annak, aki képes 10-15 percet egyik óráról a másikra készülni és rossz hír annak, aki inkább egyben tanul 4 órát egy dolgozatra. A rendszeres tanulás azért is hasznos, mert így több ismeret marad meg, mintha kampányszerűen és rövid idő alatt kellene rengeteg ismeretet próbálnánk megtanulni.

A kémiában számtalan modellt használunk, elvont fogalmakat, ezeket egyszerre meg lehet ugyan tanulni. Majd a számonkérés után jól el is lehet felejteni. Helyette hétről hétre keveset tanuljunk, meg fog maradni még a legbonyolultabb ismeret is.

Kémiából ne tanuljunk meg mindent. Ez látszólag pont az ellenkezője az előző tanácsnak, de oka van, hogy ezt mondom. A kémia nagyon logikus tantárgy. Ha ezt megértjük, akkor nyert ügyünk van.

Tanuljuk meg például használni a periódusos rendszert. Az ebben szereplő adatokat nem kell memorizálni, de tudnunk kell, hogy hogyan értelmezhetjük az elemek rendszerét. Erről majd később lesz még szó.

Nagyon fontos, hogy megértsük az alapfogalmakat. Ha nem tudjuk, hogy az a fogalom, hogy anyagmennyiség mit jelent és kémiából miért használjuk, akkor nehéz dolgunk lesz a későbbiekben. Nem kell szó szerint magolni itt sem, a kémia könyv nem memoriterek gyűjteménye, de saját szavainkkal tudjuk elmondani, az adott fogalmat.

Mindig fogalmazzunk pontosan. A természettudomány sokkal közérthetőbb, ha a megfelelő szavakat használjuk. A fontos fogalmakat kis jegyzetekben érdemes felírni,  megjegyezni és jelentésének megfelelően használni. Egy idő után automatikusan lekezdjük beszélni a kémia nyelvét. És végül is ez a cél, nem igaz?

Kémiánál az alapok a legfontosabbak, vagyis a kémiai alapismeretek megfelelő elsajátítása. Ha ez nincs meg, az olyan, mintha futóhomokra építenénk házat, vagy ecet és szódabikarbóna keverékével szeretnénk dugulást elhárítani. Nem lesz értelmezhető eredménye, ha ezt csináljuk.

Hogyan tanulj biológiát?

Egy kép többet mond ezer szónál. Ez a biológiára és annak tanulására különösen igaz. A képeknek, rajzoknak illusztrációknak ennél a tantárgynál kiemelt szerepe van. Szóval a vizuális típusú embereknek ez jó hír. A kevésbé jó, hogy táblázatokból és rendszerezni való ismeretekből itt is rengeteg van.

Már harmadszor javaslom, de nem lehet elégszer: a tanulás rendszeres legyen, egyik hétről a másikra. A kampányszerű tanulás biológiából sem működik, de tény, a biológia alapfokon olvasmányosabb. Számtalan természetfilm segítheti az ismeretek feldolgozását. az egyik lecke a másikra épül. A rendszeres tanulás azért nem csak azért hasznos, mert így hosszabb távon még több ismeret marad meg. A kampányszerű tanulás az, amivel sok ismeretet kell egyszerre megtanulni, majd a megmérettetés után sokat lehet elfelejteni.

Biológiában rengeteg modellt használatos, mármint kézzelfogható és szemléletes modell. Legyen szó növényekről vagy állatokról, mind jelentősen könnyíti a tanulást. Emellett sokkal kevesebb az elvont fogalom,  ezért könnyebb megjegyezni az újabb és újabb ismereteket. Bár tény, hogy az összetett virág modellje valamivel egyszerűbb és könnyebben megérthető, mint akár a Bohr-féle atommodell. Alapfokon legalábbis.

Nagyon fontos, megtanulni az alapfogalmakat, fontos kifejezéseket. A biológia tananyag általában az egyszerűtől a bonyolultabb felé halad. Aki az alapokkal tisztában van, az képes leszünk komplex módon gondolkodni. Természetesen a biológiának is számtalan részterülete van, csak győzzük ezeket beazonosítani. Sőt átfedés is van más tudományokkal, a kémiával a biokémia, a fizikával a biofizika a metszet.

A pontos fogalmazás ennél a tantárgyból is fontos. A fogalmakat érdemes kijegyzetelni és saját szavakkal, kifejezésekkel megfogalmazni. Nem kell mindig szakszavakat használni, de jó azokat az elvárt, megfelelő szinten.

Biológiánál talán az a legfontosabb, hogy feltűnjön az élőlények sokfélesége, azt, hogy az eltérő körülményekhez milyen változatos módon tudtak alkalmazkodni. A biológia – különösen általános iskolában a földrajzzal sok szempont alapján összekapcsolódik. Ezért nagyon hasznos, ha egyes ismereteket nem önmagukban, hanem a másokkal való összefüggéseikben ismertek és megtanultak. A biológia egy komplex és emellett nagyon fontos tudomány, sok múlik azon, ki mit tud biológiából.