Kategóriák
JELES NAPOK

Tudod, mióta mondják magyarul, hogy a Föld gömb alakú? 

Dugonics András neve talán ismerős a középiskolások számára, 10. osztályban irodalomórán említik nevét és Etelka című művét. Ez az alkotás az első olyan hazai mű, mely a regények közé sorolható. Helytálló a megállapítás, hogy a szegedi születésű piarista pap számos területen kiválót alkotott, hagyatékának jelentős része a magyar matematikai műnyelv kialakítása. Newton óta tudjuk, hogy a természettudományok nyelve a matematika. Ezért fontos, hogy megemlékezzünk arról az emberről, aki első között tett azért, hogy ezt  a tudományt magyarul művelhessük.

Dugonics András pályafutása során több területen is kiváló eredményeket ért el. Nemcsak mint matematikus és nyelvész, hanem mint író és pedagógus, egyetemi tanár is maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrtörténetben. A 18. század végén és a 19. század elején a matematika tudománya jelentős fejlődésen ment keresztül, a matematikai fogalmak azonban jobbára németül és latinul voltak elérhetők a Habsburg-birodalom magyarlakta területein. Az uralkodó II. József németesítési törekvéseivel szembemenve újította meg nyelvünket.

A tudákosság első könyve 1784-ben jelent meg. Munkájának köszönhetően lehetővé vált, a matematikai fogalmakat a magyar nyelvben is pontosan és érthetően kifejezni és az írástudó közönség számára is érthetővé tenni. A magyar nyelv egy sokkal gazdagabb és kifejezőbb eszközzé vált a tudományos gondolkodás számára. Számos olyan matematikai kifejezés vált beágyazottá a magyar nyelvben, melyek ma is használatban vannak. Ilyenek például a gömb, háromszög, henger, hogy csak a geometriánál maradjunk.

Könyvében a Föld alakjáról így ír:

“Ez az oka annak, hogy az egeket cirkalmazó tudákosok a’ Hold fogyatkozásában e’ földünket tökélletes gömbnek tartyák, nem nézvén sem a’ nagy hegyek’ tomborodásait, sem a’ mély völgyeknek üreit.”*

*A Föld geoid alakú

Összességében Dugonics András munkássága és hagyatéka példaértékű a magyar nyelv és kultúra számára. A magyar matematikai műnyelv létrehozásával nem csak a matematika terén, hanem a magyar nyelv és kultúra fejlődésében is maradandó nyomot hagyott.