Kategóriák
ISMERETTERJESZTÉS JELES NAPOK

Betlehemi csillag az égen

Évezredek óta ünnepli a téli napforduló idejét az emberiség. Az év legsötétebb, leghosszabb éjszakákat hozó hónapjában fénnyel, tűzzel és örökzöld ágakkal  ünnepelték a tavasszal megújuló életet, az istenként tisztelt Napot. A keresztény vallás legnagyobb ünnepe a karácsony is erre az időszakra esik. A Biblia szerint egy fényes csillag mutatta 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, Jézus születésének helyét. Vajon mi lehetett ez az égi jelenség? Erről lesz szó ebben a bejegyzésben.

A betlehemi csillaghoz számos hiedelem kapcsolódik, hasonlóan a többi égi jelenséghez.. Az évezredek óta formálódó történetben nehéz megtalálni azt a pontot, ahonnan ki lehet bontani a tudományos magyarázatot.

A Biblia, az Újszövetség megbízható támpont. Részlet Máté evangéliumából:

Mt 2.1 Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe. Mt 2.2 és kérdezősködtek: “Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Az eredeti szöveg természetesen sok változáson ment keresztül, a csillag eredetét kutatóknak meg kellett tanulniuk megkülönböztetni a középkori ember vallásos áhítatát – mellyel a Szent Lőrinccel kapcsolatos mondánál már találkozhattunk – a valódi jelenségektől. A fényjelenséget a leírások alapján inkább üstökösnek vélték. Ennek a hiedelemnek több nyomát is találjuk a középkori festészetben, de akár a gondolhatunk a templomokban található képekre is.

Johannes Kepler, matematikus, csillagász volt az, aki a rendelkezésére álló, gyűjtött rengeteg adatból, páratlan kitartással kiszámította, hogy a betlehemi csillag, bolygók együttállása az égen. Kepler brilliáns felfedezését az utókor később tovább pontosította. Újabb adatok alapján sikerült megfejteni, hogy mely évben volt az a bizonyos együttállás és mikor született Jézus. 

A bolygóegyüttállások bizonyos időközönként ismétlődnek. Megfelelő tudás birtokában, vagy megfelelő alkalmazás segítségével a bolygók jövőbeli helyzetét meg lehet jósolni. Lehet tudni, hogy a Földről csillagok, bolygók útja mikor keresztezi egymás útját és mikor fognak fényesebbnek mutatkozni az égen…

A betlehemi csillag legutóbb 2020. december 20-án volt látható, de már az is tudható, hogy mikor fog ismét tündökölni az égbolton.

Ez a bejegyzés a NaTura műhelyben 2022. december 5-én elhangzott előadás rövidített változata.

Hold és Jupiter 2022. október 9-én.

Szeretnél hozzászólni? ITT megteheted!